Aukční stránky Internetové obchodní filatelie   
Je použitý filtr.

Aukce stále funguje v režimu "Kup teď"(tj.první příhoz položku ihned kupuje). Sumarizace nákupů budou probíhat v běžných termínech Aukce tj. každou neděli v 22:00 (viz novinky).
Úvodní stránka Philashop.cz
Pravidla pro účast v aukci (stlačte prosím):
Příjem zboží do aukce (stlačte prosím):


Sekce Položek
Filatelie - Československo I (1918-1939)
Filatelie - Protektorát BuM (1939-1945) a Sudety (1938-1945)
Filatelie - Slovenský štát (1939-1945)
Filatelie - Československo II (1945-1992)
Filatelie - Česká republika (1993-...)
Filatelie - ostatní země a oblasti
Filatelie - motivy (náměty)
Filatelie - pomůcky
Staré pohlednice - Česko (188?-1960)
Staré pohlednice - ostatní země a oblasti (188?-1960)
Staré pohlednice - motivy/žánrové (188?-1960)
Moderní pohlednice (cca. 195?-...)
Telefonní karty
Bankovky, mince ...
Autogramy
Literatura(Knihy, noviny) ...
Ostatní ...

Doporučujeme:
Položka č.  227498 - **/* (3/1) rohový 4blok pof. 18, 2x IIr (ZP 1+2) !!!
Počet příhozů: 0 Cena: 950,- Kc
Obrázek

Pravidla pro účast v aukci(Dražební vyhláška - Aukční podmínky):

 • pevné směnné kurzy pro obchod ze zahraničím:
  1 U$ = 20,5 Kč
  1 EUR = 24 Kč
 • 1. Provozovatelem aukce je Radomír Danenberger, sídlo firmy - Na dílkách 8, 78371 Olomouc 17, IČO 69991685, email: danenberger@philashop.cz(dále jen provozovatel), bankovní spojení: 213750788/0300 (pro variabilní symbol použijte své registrační číslo). On-line aukce za účelem zprostředkování prodeje sběratelského materiálu mezi kupujícím a prodávajícím(dále jen aukce). Kupujícím se rozumí každá osoba, která se aukce zůčastní zasláním aukčního příkazu na zboží zařazené v aukci (dále jen kupující). Prodávajícím se rozumí osoba, která je vlastníkem aukčně prodávaného materiálu (dále jen prodávající). Prodávaným materiálem se rozumí materiál sběratelského charakteru prodávaný v jednotlivých aukčních číslovaných losech(dále jen položka).
 • 2. Na všechno vydražené zboží jsou automaticky vystaveny řádné daňové doklady. Provozovatel není plátcem DPH.
 • 3. Vyvolávací ceny aukčních položek stanovuje prodávající(proto mohou být u stejných položek různé), provozovatel tyto ceny nijak neupravuje !
 • 4. Aukce se může zúčatnit každá právně způsobilá osoba starší 18 let, která provede registraci(dostupnou v horním menu stránek pod tlačítkem "Registrace"(dále jen registrace) na www.philashop.cz. Po této registraci obdrží tato osoba registrační číslo, které ji opravňuje k účati na aukci. Osoby neregistrované na www.philashop.cz se nemohou aukce zůčastnit.
 • 5. Jednotlivé položky zařazené do aukce, jsou draženy po dobu určitého časového úseku 7 dní s možností prodloužení u neprodaných položek), položku pak získává kupující který v době termínu ukončení aukce nabízí za položku aktuálně nejvyšší cenu.
 • 6. Osobní prohlídka položek není vzhledem k charakteru aukce možná. Stav materiálu je detailně popsán v detailu jednotlivých položek po odkliknutí položky v aukčních seznamech. Všechny položky obsahují foto (starší položky velikost 50-100dpi, novější 150dpi, v případě nejasnosti o velikosti položky nás kontaktujte).
 • 7. Případné reklamace je nutno uplatnit emailem či poštou do 7 dní od převzetí zásilky. Je nutno uvést číslo položky a důvod reklamace. Reklamované zboží musí být do 7 dnů od uplatnění reklamace doručeno provozovateli na jeho adresu, pokud se tak nestane nárok na reklamaci zaniká. Nelze reklamovat vady uvedené v aukční nabídce, vady patrné z zobrazení položky na www a chyby při zadání chybných údajů v čísle a ceně v aukčním příkazu !!! Barva a velikost položky zobrazené na fotech nemusí 100% odpovídat originálu, záleží na rozlišení Vašeho monitoru a použitém sceneru či fotoaparátu. Je proto pouze orientační !!! V případě oprávněné reklamace hradíme kupujícímu poštovné nutné k vrácení reklamovaného zboží na adresu provozovatele. V případě oprávněné reklamace je finanční částka za reklamované zboží zaslána do 14 dnů na účet či adresu kupujícího(dle jeho přání).
 • 8. Nabídky na položky v aukci se zasílají pouze přes aukční formulář položky, tento je dostupný pod tlačítkem "Přihodit" na konci řádku každé položky v přehledech položek nebo v detailu položky, který je dostupný po odkliknutí popisu položky v seznamech položek(dále jen příkaz).
 • 9. Nabídky obdržené po termínu ukončení aukce jsou neplatné.
 • 10. Vydražené položky jsou zasílány na adresu uvedenou v registraci kupujícího. Případné změny adresy je nutno oznámit předem před ukončením daného aukčního kola, náklady vzniklé zasláním zboží na špatnou adresu kupujícího hradí kupující. V ČR zasíláme do celkové vydražené částky 10000,- Kč na dobírku (neodůvodněně nevyzvednuté dobírky považujeme za porušení obchodní dohody!). Nevyzvednuté zásilky jsou po vrácení poštou skladovány 5 pracovních dnů, kupujícímu je vrácení zásilky oznámeno na zaregistrovaný email včetně nového vyúčtování(je započítáno nové poštovné), toto vyúčtování je nutno uhradit platbou na účet pořadatele aukce do 5 pracovních dnů teprve potom je zásilka znovu expedována. Pokud k platbě nedojde, aukce je anulována a položky jsou vráceny zpět do aukce. Nad 10000,- Kč zboží zasíláme až oproti zaplacené vystavené zálohové faktuře(splatnost 14 dní, pokud není úhrada provedena do tohoto termínu aukce je anulována a položky vráceny zpět do aukce) a to pouze v cenném psaní či cenném balíku. Do ciziny zasílame výhradně po té co dojde k zaplacení zboží dle individuelní dohody mezi kupujícím a provozovatelem.
 • 11. Doprava zboží: doporučenné či cenné psaní, přepravce Česká pošta a.s, cena dle aktuálního sazebníku tohoto přepravce(v závislosti na váze zásilky a požadovaném druhu zaslání), balné neúčtujeme.
 • 12. Platební metody(pro detail klikněte).
 • 13. Kupujícímu není účtována žádná provize. Tj. součtová cena kupujícím vydražených položek je po připočtení poštovného konečná. Prodávajícímu je účtována provize 15% z dosažené aukční ceny + manipulační polatek 5,- Kč za každou zařazenou položku.
 • 14. Na aukční položku lze nabídnout jakoukoliv částku od aktuální ceny položky +1,- Kč(minimální příhoz) výše(tj. nabídky se automaticky navýšují 1,- Kč nad aktuální cenu položky !!!). Trvalý příkaz k položce je dostupný v formuláři příkazu v položce "Maximální cena:" zde uvedená cena je brána jako maximální kterou je ochoten kupující za položku zaplatit. V případě dalšího příkazu jiným zákazníkem na položku která již má trvalý příkaz, provede aukční software automatické navyšování ceny položky krokem +1 Kč až do doby než je dosažena nižší maximální cena +1Kč jednoho z příkazů. Tato je pak zapsána do databáze aukce jako nová aktuální cena. Každý nový aukční příkaz kupujícího na položku u které již jednou příkaz zadal, pouze aktualizuje původně zadaný příkaz. Při rovnosti maximálních cen položek má přednost příkaz kupujícího který jej zadal dříve. Příkazy zneužívající případných softwarových chyb, či chyb vzniklých při zařazení aukčních položek budou vyřazeny.
 • 15. Aktuální ceny položek jsou v průběhu aukce zobrazeny v seznamech aukčních položek v sloupci "Akt. cena", v sloupci "Příhozů" je pak zobrazen počet kupujících kteří se vybrané aukce účastní.
 • 16. Výsledková listina(prodané položky) jsou zobrazeny po dobu 14 dnů od ukončení aukce na hlavní aukční stranánce www.philashop.cz pod odkazem "Ukončené aukce".
 • 17. Dodací doba zboží je 14 dnů.
 • 18. Použité zkratky a vysvětlivky.
 • 19. Provozovatel aukce si vyhrazuje právo na stažení položky z aukce což je po té u položky uvedeno jako "staženo", na tento los se již po té nepřijímají příhozy. V mimořádných případech může vzhledem k charakteru aukce(kdy některé položky jsou zařazeny i několik let) dojít k situaci, kdy prodávající který položku do aukce zařadil tuto vydraženou položku nedodá(umrtí, krádež ...), za tuto situaci nenese provozovatel zodpovědnost a tyto položky nebudou dodány.
 • 20. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje sběratelského materiálu, se řídí obecně platnými předpisy ČR a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Okresní soud Olomouc.
 • 21. Kupující odesláním příkazu stvrzujete svůj souhlas s těmito aukčními podmínkami a s zasílání informačních emailů týkajících se aukce na jeho zaregistrovanou emailovou adresu.
 • 22. V případě akční nabídky Kup teď která případně probíhá v termínech uvedených na hlavní straně Philashop.cz získá položku automaticky první příhoz ostaní příhozy jsou již neplatné. Pro tento nákup platí všechny ostatní body aukčních podmínek, mimo těch které jsou v rozporu s předchozí částí tohoto bodu aukčních podmínek.

NAVRCHOLU.cz

 

.Briefmarken Top 100. Briefmarken Top 150 BEST Strony kolekcjonerów pocztówek TOPlist Ansichtskarten Top 50 www.infofila.cz TOPlist TOPlist

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)1998-2017 Internetová obchodní filatelie

 

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------